top_banner ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

บริการนี้เป็นบริการสมัครสมาชิก
เมื่อลูกค้ากด "สมัครบริการ" หรือ "สมัครบริการ" ผู้สมัครจะเป็นสมาชิกทันทีและถูกคิดค่าบริการรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน ตามที่แต่ละบริการได้ระบุไว้
หมายเหตุ : บริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าบริการ Internet ติดต่อสอบถามหรือยกเลิกบริการได้ที่ 02-381-1781 ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00
- Back
- วิธีการยกเลิกบริการ
- ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

Powered by Kodfin.com ©